mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Vimperk

GPS: 49°3'15.561"N, 13°46'18.046"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17973/3-3811

 Vimperk

Hrad přestavěný na zámek s unikátní předsunutou baštou nad stejnojmenným městem. První písemná zmínka o hradu je predikát z roku 1264.

Hrad byl založen na skalnatém cípu ostrohu vybíhajícího z mírně stoupajícího návrší. Zhruba oválná plocha byla od severu a od severovýchodu vymezena příkopem a náspem, který na vnějšku doplňoval další příkop, dochoval se ve své západní části. Nad vnitřním příkopem se tyčila obvodová hradba, která se také v dlouhém úseku dochovala v částečně přestavěné podobě dodnes. Asi od počátku ji v některých úsecích doplňoval parkán. Zhruba uprostřed severního průběhu hradby se nachází zazděný, ale dobře patrný hrotitý portál původního vstupu. Protože se nachází nad příkopem již v místech na svahu, vedla k němu přístupová cesta po zbudovaném náspu. Z vnitřní zástavby nejstaršího hradu se dochoval především čtverhranný donjon zvaný Vlčkova věž, který stojí v nejlépe chráněné pozici na skalce v cípu ostrohu. V přízemí je donjon sklenut čtyřmi poli křížové klenby na střední pilíř. K severovýchodu od donjonu vybíhala hradba vnitřního jádra, která obklopovala lichoběžný vnitřní hrad. Podél severozápadní strany vnitřní hradby stály budovy a archeologicky zjištěná jihovýchodní strana byla také zastavěna křídlem budov.  Ještě ve 13.století byl hrad přestavován, nahrazena byla západní hradba. Novou hradbu zpevnila v severozápadním cípu stojící plná věžice. Další věžice doplnily starší hradbu na severovýchodě, severu a jihovýchodě. Vedle severozápadní věžice byla postavena podsklepená budova. Přestavěn byl i palác.

Při výrazné pozdněgotické přestavbě byl přeložen vstup na východ, kde jej zajistila vysoká čtverhranná branská věž. Přestavěna byla jižní část hradu, kde došlo k výstavbě trojprostorové budovy. Vedle ní byl vystavěn dělostřelecký ochoz. Přestavby se dočkal i donjon a došlo k výstavbě několika menších patrně provozních budov, k hradu bylo přivedeno městské opevnění, cestu svahem mezi hradem a městem přehradila branská věž. S rozvojem dělostřelectva bylo potřeba řešit nevýhodnou pozici hradu, který stál pod severním návrším. Situaci byla řešena radikálně výstavbou samostatné dělostřelecké pevnosti, předsunuté bašty zvané Haselburk. Nutnost ovládnutí nebezpečné plochy vedla k podlouhlému, podkovovitému tvaru bašty, která umožňovala vějířové postřelování celého okolí. K hradu přivrácené straně stojí mohutná okrouhlá bateriová věž s průměrem 14m. Původně měla tři zděná a jedno hrázděné? patro, dodnes se dochovala do výšky dvou pater. Vstup vedl od hradu přes padací most do hrotitě zaklenuté brány. Mohutná hradba bašty dosahuje až 8m a prolamují ji dělostřelecké komory. Celou baštu doplňovala slabá vnější hradba, dochovaná v malých úsecích na východní straně.

V letech 1530-60 byl hrad zámecky přestavěn v duchu renesance. V roce 1619 byl zámek dobyt a poničen, následně při obnově v letech 1622-24 vznikla nová zámecká část na severovýchodní straně. Dnešní podobu zámek získal při přestavbách v 18. a 19.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika