mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 9
Katastrální území: Vinoř

GPS: 50°8'7.968"N, 14°35'10.815"E


Kulturní památka (hradiště)

Číslo rejstříku ÚSKP: 41260/1-1989Vinoř

Zaniklá tvrz na ploše raně středověkého hradiště, jihovýchodně od středu obce Vinoř. Na plochu akropole bývá často lokalizována tvrz zvaná Hradiště se statkem.

Tvrz stávala patrně ve východní části Velkého Hradiště, kde jsou, kromě raně středověkých, zaznamenány i nálezy keramiky ze 14. - 16.století. Písemnými údaji je doložena v 16.století a brzy poté zanikla.

Dnešní podoba domnělého tvrziště je velmi nevýrazná. Zhruba kruhová, mělká terénní deprese se ohraničena jen velmi nepatrným valem. Hloubka deprese nepřesahuje 1,5m oproti koruně valu. Val je oproti okolnímu terénu převýšen jen o několik decimetrů. Lokalita je nejlépe patrná po větším dešti, kdy bývá mělká terénní deprese zavodněna. Protože je plocha hradiště intenzivně obdělávána, zmizí případné poslední terénní náznaky tvrziště v nepříliš vzdálené době navždy.

Do stejného místa bývá, podle nálezu zlomku dlaždice a opukových kvádříků z 12.století, hypoteticky lokalizován i hradištní kostel.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika