mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Vlašim

GPS: 49°42'26.359"N, 14°53'43.604"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 13850/2-210Vlašim

Hrad přestavěný na zámek na hraně ostrožného návrší ve stejnojmenném městě. První písemná zmínka pochází z roku 1318, o patnáct let starší zmínka se také může vztahovat i k hradu.

Hrad měl pravidelnou čtvercovou dispozici se dvěmi nárožními okrouhlými berfgrity na čelních nárožích. Za věžmi se nacházelo nádvoří, lemované na severní straně velice širokým palácem a dlouhým západním křídlem. Toto uspořádání pochází patrně až z 2.poloviny 14.století.

Někdy v 2.polovině 15.století, či na počátku 16.století byl hrad pozdněgoticky přestavěn. Především byl opevněn novým vnějším opevněním. Vstup do něj umožňovala čtverhranná věžoviná brána před severovýchodním berfgritem. Nové vnější opevnění probíhalo po východní, jižní a z části západní straně zcela pravidelně s kolmými nárožími. Od severu po severozápad tvořil jeho průběh několikrát lehce zalomený oblouk. Hradba byla zesílena baštami, z nichž se dochovala okrouhlá, dovnitř otevřená bašta v severovýchodním nároží. Další, tentokrát čtverhranná bašta byla zachycena uprostřed obloukovitého vedení hradby na severozápadě. Další bašty lze předpokládat na čelní straně a u jihozápadního nároží. Před touto hradbou vedlo patrně ještě zemní opevnění, které se nedochovalo.

V 16.století byl hrad přestavěn na zámek, v průběhu času ještě několikrát upravovaný. Okolí zámku bylo parkově upraveno. Z obou hradních věží se v přestavěné podobě dochovala jen severovýchodní. Z vnitřní zástavby se dochovalo zdivo západního i severníhio křídla. Značná část plochy nádvoří byla zastavěna zámeckými budovami.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika