mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Kutná Hora

GPS: 49°56'54.41"N, 15°16'7.721"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11747/2-1043

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 119Vlašský Dvůr

V přestavěné podobě dochovaný hrad v centru Kutné Hory. Hrad založený roku 1300 Václavem II. zaujal místo na hraně terasy, vedle kostela sv.Jakuba. Hradu předcházel královský dvůr, sloužící jako zázemí pro panovníka. V těsném sousedství hradu probíhají městské hradby, místo hradu je patrně nejlépe chráněné místo celého města.

Hrad měl nepravidelně oválnou dispozici. K polovině obvodu byly přiloženy dílny na výrobu mincí, každá se samostatným vchodem. Ražba grošů, soustředěná do hradu z celého království, byla hlavní důvod ke stavbě hradu. Hlavní vstup zajišťovala průchozí čtverhranná věž. V 90.letech 14.století byl hrad Václavem IV. přestavěn. Na západní straně dispozice byl vybudován věžovitý palác, jehož přízemím (preghaus) prošly všechny mince zde ražené. V severním křídle paláce byla postavena výstavná kaple s pětibokým arkýřovým presbytářem. Opevnění bylo zpevněno parkánem (pokud nestál již dříve).

Ke konci 15.století byl přistavěn mincmistrovský dům. V té době již opevnění pozbylo důležitosti, hrad byl dobře zabezpečen mohutnými městskými hradbami. Mincmistrovský dům byl renesančně přestavován v letech 1577 - 79.

Další přestavby celého Vlašského dvora proběhly v 17.století. Došlo především k jeho zvýšení. V roce 1727 mincovna ukončila svoji činnost a v roce 1784 byl zrušen i úřad nejvyššího mincmistra. Objekt byl poté jen utilitárně využíván jako vězení, škola, či vojenská nemocnice a rychle pustl.

V roce 1860 byly strženy vnější hradby a stav objektu byl velice špatný. Roku 1881 Vlašský Dvůr koupilo město. Objekt měl být celý zbořen, ale k boření nakonec došlo jen na části areálu.

V letech 1893 - 98 byl razantně pseudogoticky přestavěn. Zachována zůstala severní část, naopak zcela byla zbořena západní část jižně od kaple. Boření nebyl ušetřen ani dům mincmistra a značná část jihozápadního křídla. Severozápadní část s mincovnami byla stržena a nahrazena novou budovou. Nešťastně byla přestavěna také kaple. Vnitřní nádvoří s barokní kašnou bylo obestavěno jedno a dvoupatrovými budovami, ve kterých sídlila škola a městská radnice. Upraveny byly i interiéry budov, které byly ušetřeny bourání.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika