mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Katastrální území: Vlčí Hora

GPS: 50°55'33.122"N, 14°26'20.155"EVlčí Hrádek

Zaniklý opevněný objekt na pískovcové ostrožně u Vlčí Hory nad údolím Stříbrného rohu. Písemné údaje o objektu mlčí, není známé ani jeho jméno. Archeologické nálezy pocházejí z konce 13. a počátku 14.století.

Skalnatá pískovcová ostrožna má jedinou přístupovou stranu přetnutou příkopem, který vznikl rozšířením přirozené pukliny. Zbytek obvodu chrání kolmé skalní stěny. Za příkopem se nalézá valovitý relikt, který však není pozůstatkem hradby, ale byl pouhým valem postaveným bez použití malty, pouze z pískovcových štuk. Výrazné je podvalí po hlavní budově, které má lichoběžný tvar. Budova, která na něm stála, měla zřejmě věžovitý charakter a byla dřevěná, jak dokazují nálezy mazanice. Podvalí má nahoře lůžka pro uložení trámů na dvou protilehlých stěnách. Jednalo se o zastropení přízemí hlavní budovy rovným trámovým stropem. Těsně nad vysekaným příkopem z vnější strany se nalézá pečlivě otesaný kvádr, který mohl mít nějakou vstupní funkci.

Po posledním archeologickém průzkumu se objekt považuje za opevněné refungium, do objektu totiž, jak se zdá, nevedla brána ani vstup přes příkop. Dříve byl objekt považován za hrad.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika