mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Volyně

GPS: 49°10'2.902"N, 13°53'11.477"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15288/3-4473Volyně

Roku 1299 byla Volyně povýšena na městečko, Ve 14.století jsou doloženi purkrabí, kteří patrně sídlili na tvrzi, která stojí severně od historického jádra, ale v době ohrazení města byla do opevnění zapojena. Hned vedle tvrze se nachází kostel.

Nejstarší archeologicky zachycenou stavbou byla budova, jejíž základy byly nalezeny pod východní částí tvrze. Objekt byl zbudován z velkých lomových kamenů spojených hlínou. Objekt je datován již do 12.století a poblíž bylo nalezeno i pohřebiště z téže doby. Hned vedle na západní straně stál další objekt, který byl částečně zahloubený, s kamennou podlahou, snad ze 13.století. Ve 2.polovině 13.století objekt zanikl a na jeho místě se opět pohřbívalo.

Vznik dnešní tvrze je předpokládán v 1.polovině 14.století. Někdy na přelomu 14. a 15.století, ještě před vyknutím husitských bouří byla k paláci dostavěna východní část a v této velikosti se dochoval dones. Palác má protáhlý obdélný tvar se silným obvodovým zdivem z lomového kamene. Budova má suterén a tři podlaží. V suterénu oddělují starší a novější část obvodové zdi, přisazené k sobě, jejich společná šířka dosahuje téměř 6m. Přízemní část je také oddělena dvojitými zdmi, ale již užšími, takže mezi nimi vznikl prostor pro schodiště. První podlaží odděluje pouze nová zeď a nejvyšší podlaží není rozděleno. Palác osvětluje několik oken, nachází se na něm také množství střílen, některé ostění však nejsou původní, některé jsou použity asi až druhotně. K paláci příslušela menší budova na západní straně. Na konci 15.století bylo zbudováno vnější opevnění, které nahradilo starší opevnění. Severní hradba je vybavena několika střílnami a je provázána s nárožní baštou. Na spáru k baště navazuje západní opevnění, které je užší a bez střílen, na vnitřní straně na něj patrně navazoval objekt, který zanikl. Šestiboká nárožní bašta má okrouhlou vnitřní část.

Dnes na tvrzi sídlí Volyňské městské muzeum.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika