Volyně

Roku 1299 byla Volyně povýšena na městečko, Ve 14.století jsou doloženi purkrabí, kteří patrně sídlili na tvrzi, která stojí severně od historického jádra, ale v době ohrazení města byla do opevnění zapojena. Hned vedle tvrze se nachází kostel.

Nejstarší archeologicky zachycenou stavbou byla budova, jejíž základy byly nalezeny pod východní částí tvrze. Objekt byl zbudován z velkých lomových kamenů spojených hlínou. Objekt je datován již do 12.století a poblíž bylo nalezeno i pohřebiště z téže doby. Hned vedle na západní straně stál další objekt, který byl částečně zahloubený, s kamennou podlahou, snad ze 13.století. Ve 2.polovině 13.století objekt zanikl a na jeho místě se opět pohřbívalo.

Vznik dnešní tvrze je předpokládán v 1.polovině 14.století. Někdy na přelomu 14. a 15.století, ještě před vyknutím husitských bouří byla k paláci dostavěna východní část a v této velikosti se dochoval dones. Palác má protáhlý obdélný tvar se silným obvodovým zdivem z lomového kamene. Budova má suterén a tři podlaží. V suterénu oddělují starší a novější část obvodové zdi, přisazené k sobě, jejich společná šířka dosahuje téměř 6m. Přízemní část je také oddělena dvojitými zdmi, ale již užšími, takže mezi nimi vznikl prostor pro schodiště. První podlaží odděluje pouze nová zeď a nejvyšší podlaží není rozděleno. Palác osvětluje několik oken, nachází se na něm také množství střílen, některé ostění však nejsou původní, některé jsou použity asi až druhotně. K paláci příslušela menší budova na západní straně. Na konci 15.století bylo zbudováno vnější opevnění, které nahradilo starší opevnění. Severní hradba je vybavena několika střílnami a je provázána s nárožní baštou. Na spáru k baště navazuje západní opevnění, které je užší a bez střílen, na vnitřní straně na něj patrně navazoval objekt, který zanikl. Šestiboká nárožní bašta má okrouhlou vnitřní část.

Dnes na tvrzi sídlí Volyňské městské muzeum.

mapa  

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Volyně

GPS: 49°10'2.902"N, 13°53'11.477"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15288/3-4473


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika