mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Vranovice pod Třemšínem

GPS: 49°37'43.498"N, 13°53'25.062"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36716/2-3117Vranovice - Hůrka

Ves Vranovice se poprvé připomíná k roku 1318. Zhruba 700m od středu obce se na severozápadě zdvihá kopec Vranovická Hůrka s rozsáhlým tvrzištěm.

V hustě zarostlém terénu se nachází nevýrazné pozůstatky v písemných záznamech nezaznamenané tvrze. Centrální plochu tvaru nepravidelného obdélníka o rozměrech 30x50m obíhá mělký příkop, nejlépe patrný na jižní a západní straně. Na jihozápadě a západě se nachází terasa, zbytek obvodu tvrziště je přístupný po pozvolném svahu kopce. V příkopem vymezené ploše se nachází množství nevýrazných terénních reliktů, které mohou být pozůstatky zaniklých staveb. Nejviditelnější je rozměrná obdélná jáma v západní části, která může být pozůstatkem velké budovy. Kameny na ploše tvrzišti nesou stopy požáru.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika