mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Vrapice

GPS: 50°9'58.166"N, 14°10'16.854"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15538/2-532Vrapice

Na terénní hraně, se za kostelem sv. Mikuláše nachází skromné pozůstatky po Vrapické tvrzi. Tvrz byla postavena za v té době již delší čas stojícím kostelem (založen již okolo počátku 13.století). Stalo se tak v průběhu 14.století. Vrapice jsou prvně připomínány k roku 1320, první výslovná zmínka o tvrzi je z roku 1414, kdy byla prodávána. Za husitských válek byla poškozena a podobně tomu bylo i v roce 1450 při dobývání vedlejšího Buštěhradu a planýrování jeho okolí. Ještě k roku 1465 byla rezidenčním objektem. K roku 1548 se při vkladu do zemských desek uvádí jako pustá.

Tvrz zaujala závěr skalnaté ostrožny a od kostela ji odděloval příkop, který se jako jediná hmotná připomínka její existence dochoval dodnes. Dnešní příkop je velice mělký a patrný je jen v období vegetačního klidu. Plocha jádra tvrze je dnes beze stop po zástavbě, podle formy opevnění a velikosti prostoru zde stála patrně jediná rozměrná stavba snad věžovitého charakteru.

Tvrz snad nebyla první ze sídel na tomto místě, je možné, že zde v ranném středověku stával dvorec, snad i s opevněním nižší kvality. Nálezy keramiky pocházejí hlavně z doby mladohradištní.


Fotogalerie

grafika grafika grafika