mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Habřina

GPS: 50°20'3.118"N, 15°49'23.078"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34441/6-601Vražba

Zaniklý hrad na ostrožnovitém výběžku nad potokem Hustířankou. V historických záznamech není hrad zaznamenán. Archeologickým průzkumem, při kterém byly položeny sondy na hradním jádře byly zachyceny nálezy datovatelné do 2.poloviny 13.století.

Nejpřístupnější východní stranu, kde se ostroh napojuje na okolní terén přetíná nízký val, který se na svém severním konci stáčí k západu a zaniká napojením na hlůavní obvodový val. Za šíjovým valem se nachází příkop, který ve své severní části mohl sloužit jako zásobárna na vodu. Jádro hradu obepíná mohutný val, který vede po celém obvodu. Na východní straně, v jižní části šíje je rozšířen na 15x18m velkou zarovnanou plochu. Tato plocha mohla sloužit k obraně vstupu do jádra. Mezi obvodovým valem a jádrem se nachází mohutný příkop. Samotné jádro má podobu nepravidelně oválné plochy o rozměrech os 31x18m. Východní část je mírně vyvýšena a archeologický výzkum zde odhalil základy dřevěné stavby s pecí. Po obvodu jádra probíhala palisáda. Uprostřed jižní strany se na plošině nachází terénní deprese, patrně pozůstatek starších výkopů.

Hrad zanikl požárem a poté již nebyl obnoven. Jeho nástupcem se stal nedaleký hrad Rotemberk, postavený na větší ostrožně vzdálené jen necelý kilometr.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika