mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň - sever
Katastrální území: Všeruby u Plzně

GPS:49°50'34.156"N, 13°13'31.374"E


Kulturní památka (kostel)

Číslo rejstříku ÚSKP: 273344-1629Všeruby

V západní části Všerub v cípu ostrohu a v prostoru před ním se rozkládal hrad, ze kterého do dnešních časů zbylo pouze poničené torzo. Obec je poprvé zachycena v predikátu k roku 1212. Přímo hrad je poprvé zaznamenán až v roce 1520.

Hrad zaujal cíp ostrohu a rozšiřující se plochu před ním. V cípu stálo nepochybně jádro, které bylo mohutným šíjovým příkopem odděleno od plochy předhradí. Trojúhelníkovitá plocha jádra je hustě zarostlá a nacházejí se na ní díry po vybírání kamene. Jihovýchodně pod plochou jádra, ve svahu, se nachází 50m dlouhý val.

Oválná plocha předhradí dosahuje 0,5ha a stojí na ní jednolodní tribunový kostel sv.Martina, který pochází již z konce 12.století.  V té době zde mohl stát předchůdce hradu, snad dvorec. Kostel je postaven paralelně k šíjovému příkopu a plocha okolo něj je využívána jako hřbitov. Z opevnění předhradí se dochovaly dvě části. Dlouhý valovitý útvar v západním svahu, což může být pozůstatek obvodového opevnění a především dva paralelní příkopy na severovýchodě. Ty pravděpodobně přetínaly celou šíji a vymezovaly tak plochu předhradí od okolního terénu. Vnitřní se dochoval v délce 40m, vnější pouze 20m. Jejich dnešní hloubka činí 1m a leží v 10m rozestupu. Směrem k západu vyznějí v místech, kde je přetnula dnešní cesta.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika