mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Sychrov nad Jizerou

GPS: 50°33'24.126"N, 14°58'53.449"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25026/2-1699Zásadka

Zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Jizery a Mohelky. První opevnění v podobě tvrze zde bylo postaveno asi ve 2.polovině 14.století.

Pro stavbu byl vybrán výběžek terénu zužující se k severu. Z obranného hlediska nejde o příliš výhodnou polohu. O podobě nejstarší tvrze není nic známo. Nejstarší dochované zdivo je patrně obvodová hradba, severní palác a již neexistující čtverhranná věž, která stála severně od pozdějšího jihozápadního nároží. Severní palác nepravidelného půdorysu má dvě zaklenuté prostory. Od paláce vybíhá obvodová hradba.

Po koupi objektu Jiřím z Poděbrad v roce 1452 byla snad neudržovaná tvrz přestavěna a nadále se označuje jako hrad. Zhruba lichoběžná dispozice byla od okolního terénu oddělena na jihu a západě širokými příkopy. Ty jsou dnes mělké a zkomolené. Není jasné, zda se rozsah hradu kryje s rozsahem původní tvrze. Roku 1520 se připomíná jako pustý.

Po roce 1560 ho získal Zikmund Vančura z Řehenic a Valečova a nechal ho přestavět na renesanční zámek. Téměř celou severozápadní a jihovýchodní stranu zaujal výstavný renesanční palác o půdorysu v podobě písmene L. Zvenčí byl opatřen mohutným skarpem, který překryl původní situaci. V západním příkopu se dochovala mohutná kotraskarpa.

Další stavební přestavby proběhly na počátku 17.století. Na přelomu 17. a 18.století ztratil zámek rezidenční charakter a byl pouze utilitárně využíván až do počátku 19.století. Po požáru začal chátrat a změnil se ve zříceninu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika