mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 5
Katastrální území: Zbraslav

GPS: 49°58'43.118"N, 14°23'33.547"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41150/1-1915

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 181Zbraslav

Zaniklý lovecký dvorec a poté hrad v místech pozdějšího cisterciáckého kláštera. Objekt byl vystavěn v nížinné poloze na soutoku Vltavy a Berounky.

První zmínka o knížecím dvoře pochází již z roku 1115. Hrad, také s funkcí loveckého zázemí, zde nechal postavit Přemysl Otakar II. v roce 1268. Dobový popis ho nazývá "lovecký dům s věžemi a velmi pevnými zdmi". Již v roce 1292 zde ale Václav II. založil cisterciácký klášter. Roku 1420 klášter vypálili husité. Celý areál byl na počátku 18.století barokně přestavěn, přestavby pokračovaly i v dalších staletích.

Z původního dvorce a pozdějšího loveckého hradu se dodnes dochovaly zbytky v místech prelatury. V západním křídle se nacházejí stěny nejméně dvouprostorové rozsáhlé stavby. Stavba byla přestavována již za Přemysla Otakara II.

Geofyzikálním měřením byly zachyceny příkopy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika