mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Choceň

GPS: 50°0'2.183"N, 16°12'2.131"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27264/6-4416Zítkov

Na ostrohu, nad levým břehem Tiché Orlice, západně od Chocně se nacházejí pozůstatky po hradě. Zaniklý hrad byl patrně Novým hradem, známým z písemných pramenů, který nahradil starší zbořený hrad v nedaleké poloze Hlavačov.

Hrad byl vystavěn ve druhé polovině 14.století. Existence hradu neměla dlouhého trvání, protože ho na počátku 15.století nahradila tvrz v Chocni. Areál hradu zaujal cíp úzkého ostrohu a dělil se na dvě části. V místě nejužší šíje ostroh přetnul příkop, za kterým se dochoval výrazný homolovitý relikt s terénní depresí na svém vrcholu. Jedná se snad o pozůstatek věžovité brány, nebo věžovitého objektu vedle vstupu. Za homolí se rozkládá pětiboké předhradí beze stop po zástavbě. Předhradí je na jihozápadě opevněno valem nad cestou.

Jádro v samém cípu ostrohu opevňoval příkop a boční parkán. Příkop patrně nevedl ve svahu nad řekou. Tuto stranu bylo nutno opevnit pouze od severozápadu. Zde se příkop s vnějším valem stáčí k východu a následně se ve svahu vytrácí. Nad jeho ukončením se nachází plošina, snad pozůstatek po parkánovitém opevnění. V podlouhlém jádře hradu se nacházely dva obdélné paláce postavené proti sobě na čelní a zadní straně jádra. Do dnešních dnů se dochovaly v podobě výrazných terénních reliktů. Na severní a jižní straně je spojovala hradba, dnes viditelná pouze na severní straně v podobě valu nad hranou svahu k řece.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika