mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Česká Cikánka

GPS: 49°42'30.84"N; 16°4'29.85"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19377/6-995Zkamenělý Zámek u Hlinska

Zaniklý hrádek na místě staršího opevnění u obce Svratouch. Historické zprávy o hrádku mlčí, není známé ani jeho jméno. Dnešní název i název Starý Karlštejn jsou až novověkého původu. Podle archeologických nálezů lze klást dobu využívání plochy do 2.poloviny 13.století.

Staveništěm se stal skalní útvar tvořený několika bloky, které mezi sebou svírají malé prostranství. Jednotlivé bloky tvoří asi 35m dlouhý nepravidelný tvar, vedoucí od jihovýchodu k severozápadu. Prostranství ohraničuje skála na severním okraji a další na východním okraji. Celý areál se nachází na lesnaté vyvýšenině, část skal na západě se zřítila a proto není dnešní terénní konfigurace stejná jako ve středověku.

Jako obvodové opevnění bylo využito pravěkého dvojitého příkopu. Ten se dodnes dochoval na jižní a východní straně. Největší skála zvaná Zkamenělá věž je vysoká asi 15m. Její vrchol není dnes dostupný. Na jejím vrcholu jsou údajně stopy po zakotvení stavby. Na jednom skalisku na západě se snad nacházejí zbytky základového žlabu. Stavby na skalách tvořených migmatickými rulami byly dřevěné. Kvůli velmi tvrdé hornině se pravděpodobně stavby kotvily spíše do přirozených spár.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika