mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Pivonice u Lesoňovic

GPS: 49°31'49.113"N, 16°19'35.923"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37898/7-4191Zubštejn

Rozsáhlé zříceniny hradu na dominantním protáhlém kopci. Hrad se v písemných pramenech poprvé připomíná roku 1344. Založen byl někdy okolo přelomu 13. a 14.století.

Hradní jádro o rozměrech 50x18m zaujalo skalnatý hřbet. V čele jádra stála štítová věž o rozměrech 11x5,3m, jejímž přízemím procházel průjezd. Dnes je dochována až do výšky 13m. V patře se nacházela křížově klenutá místnost s východním arkýřem, snad kaple. Na jižním konci stál věžovitý? palác. Mezi těmito stavbami byl poté postaven částečně zachovaný podsklepený patrový palác o rozměrech 13x11m. V suterénu se nachází valené lomené klenby. V přízemí byly stejným způsobem klenuté místnosti a v patře jeden rozměrný sál. Dolní okruh okolo jádra je dobře pozorovatelný na východní a západní straně. Vymezoval ho nasucho obložený val trapézovitého průřezu. Na východě do něj byly zakomponovány dvě oblé bašty. V jihozápadním nároží val vybíhal od skaliska na jihu oblým ohybem, při kterém vytvořil jakousi náhradu bašty. Ohrazená plocha na západ od jádra byla využívána jako malé předhradí. Stála zde budova a cisterna.

Severně od jádra se nachází rozměrné předhradí. Mezi ním a jádrem se nachází do skály vysekaný příkop o šířce 13m a hloubce 4m. Přes něj vedl dřevěný most z předmostí před jádrem na zvýšenou plošinu v jihovýchodním cípu předhradí. Tato plošina je vytarasována nasucho kladenou zdí. Severní předhradí má tvar obdélníku o rozměrech 60x140m. Jeho rovinatá část byla uměle srovnána. Vstup od severu chránilo samostatné oválné zděné opevnění na skalnatém pahorku, který se směrem k jihu zužuje a tvoří skalnatý hřbet po téměř celé východní straně. Supluje zde funkci obvodového opevnění. V severozápadním cípu předhradí se nachází vyvýšený pás, zřejmě zbytek po budově. Na části západního obvodu se nachází zbytek valu, pozůstatek po obvodovém opevnění této strany. V jihozápadním cípu pak stála bašta, dnes stále patrná v podobě terénních reliktů. Celková plocha hradu s předhradím dosahuje téměř 2ha.

Hrad utrpěl za husitských válek, v roce 1437 se uvádí jako pustý. Po roce 1446 došlo k jeho obnově a přestavbě. Až později byla opevněna dolní ohrada okolo jádra. Natrvalo opuštěn byl mezi lety 1522 a 1547.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika