mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Jesenice u Sedlčan

GPS: 49°35'6.618"N, 14°28'13.782"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15435/2-2439Zvěřinec

Zříceniny hradu na vysokém a dominantním kopci nedaleko Jesenice. V písemných údajích je hrad poprvé zaznamenán k roku 1362. Hrad se jako pustý poprvé připomíná k roku 1539.

Dispozice hradu je dvoudílná. Jádro nevelké rozlohy zabíralo skalnatý vrchol kopce s dalekým rozhledem. Ten byl oproti zbylé části hradu výrazně převýšen. Na centrální skalce se zřejmě nalézala dřevěná věžovitá stavba V zadní části skalky stála další menší budova. Celá skalka byla ohraničena hradbou. Na straně k dolní části hradu stála brána a ve svahu pod ní další patrně dvouprostorová budova.

Dolní část hradu je oproti jádru velice rozsáhlá. Má zhruba obdélný půdorys a vymezuje jí výrazné vnější opevnění. Podél celé jižní a západní strany vede původně vyzděný příkop a vnější val. Severní strana byla přírodou již dobře zabezpečena a tak zde stačilo jen přepažit jednotlivé přístupy vedoucí vzhůru skálou. Severovýchodní stranu zabrala hradní skála a od ní k jihu vybíhá přepažení v podobě hradby až k jižnímu průběhu obvodové fortifikace. Vnitřní zástavba dolního hradu je nejlépe patrná ve střední a jižní části. Velké budovy lemovaly obvod dolního hradu, jedna z čelních budov na jihu obsahovala i průjezdní bránu. Jihozápadní část nádvoří zaujímá velké množství vylámaných kamenů z patrně nedokončeného do skály zahloubeného objektu.

K hradní skále je nasucho kladenou zdí přihrazen i prostor východně od skály, ale jeho příslušenství k středověké fázi hradu není jisté.

Vnější val býval dříve spojován se starším hradištěm, podobně jako u vedlejšího Vrškamýku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika