mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Zvířetice

GPS: 50°28'6.368"N, 14°54'56.958"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29299/2-1769Zvířetice

Malebná zřícenina hradu na ostrohu nad pravým břehem Jizery mezi Bakovem nad Jizerou a Mladou Boleslaví. Hrad byl postaven před rokem 1318. Ostroh je na severní a jižní straně vymezen roklemi ústícími do údolí Jizery, které vymezuje ostroh z východní strany.

Před vlastním jádrem se rozkládalo předhradí obdélného půdorysu. Předhradí bylo opevněno příkopem a hradbou. Z tohoto opevnění se dochovalo jen krátké torzo příkopu na severní straně a terasa, která částečně přetíná ostroh. Tato terasa byla v některé starší literatuře považovaná za pozůstatek staršího hradištního opevnění.

Jádro hradu má obdélný tvar s delší čelní stranou a kratšími boky. Od předhradí ho vymezuje hluboký příkop, který se stáčí podél severní i jižní strany nad roklemi. Nad severním i jižním svahem ho doprovází vnější val, který se na západní straně oproti předhradí již v terénu neprojevuje. V nárožích čela stály částečně před hradbu předstupující okrouhlé věže, severní z nich se z větší části dochovala dodnes. Z jižní věže se dochovala pouze několik metrů vysoká část zdiva obráceného do vnitřku jádra. Třetí věž stávala v severovýchodním nároží, ale byla ubourána při stavbě raně barokní kaple. Existence věže ve zbývajícím nároží není jistá. Vstup vedl hned vedle jižní věže. Hlavní hradní palác se nacházel v nejlépe chráněné poloze nad svahem k Jizeře. Dodnes se z něj dochovalo lomenými valenými klenbami zaklenuté přízemí.

V pozdní gotice byla k čelní hradbě přiložena velká budova, přestavěna byla i brána vedoucí do hradu, která vedla průjezdem. V polovině 16.století byl hrad renesančně přestavěn na zámek, ve 2.polovině 17.století došlo na další, barokní přestavbu. Z renesanční fáze se dodnes dochovala budova sladovny v jihozápadní části předhradí. Roku 1693 zámek částečně vyhořel a poté byl opraven. Požár v roce 1720 již pro zámek znamenal zkázu a postupnou přeměnu na zříceninu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika