mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-Západ
Katastrální území: Zvole u Prahy

GPS: 49°56'7.148"N, 14°25'6.696"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16929/2-3414Zvole

Tvrziště zvané Na Věži leží na nejvyšším bodě vsi v její severní části. Přesná doba vzniku tvrze není známa, lze usuzovat o 14.století a patrně o jeho druhé polovině. Zánik tvrze bývá kladen do 1.poloviny 15.století.

Vnitřní kruhový pahorek tvrze má dnes průměr 22m a byl obklopen až 7m širokým příkopem. V jádru stála patrně jedna věžovitá stavba. Ještě kolem přelomu 19. a 20.století zde stály její zbytky. Ve 20.letech 20.století však byly vytěženy kvůli stavbě silnice, která opevněnou plochu jen těsně minula. Současně byla vytěžena i část samotného pahorku, především její střední část a průkop severojižního směru ji rozdělil na dvě části. Za příkopem probíhal ještě kruhový val o průměru lehce přes 50m a jeho převýšení nad dnem příkopu dosahuje ještě dnes 3m. Pro odvoz materiálu z tvrze byl přerušen na jihozápadní straně a přerušen je i na jihu a na severu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika