mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Točník

GPS: 49°53'12.643"N, 13°52'53.613"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21737/2-408

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 239Žebrák

Zříceniny hradu na konci skalnatého hřebenu v obci Točník. Hrad byl založen ve 2.polovině 13.století, v roce 1341 se dostal do královských rukou. Hrad zaujal závěr úzkého křemencového bradla nad meandrem Stroupinského potoka. Skalnaté bradlo zde již není příliš vyvýšené nad okolní terén, strmost svahů a možnost zaplavení jihozápadního, až severozápadního okolí však hrad dobře zabezpečovaly.

Nejstarší hrad sestával z jádra na samotném bradle a z předhradí na svazích okolo. V čele jádra stála okrouhlá věž, za ní se rozkládalo menší nádvoří a nad ním se tyčil mohutný okrouhlý bergfrit. Vzhledem k úzkosti skalního hřebene musela Bergfrit obtočit plášťová zeď, za kterou byla přístupná hlavní část hradu. V té stál dvouprostorový palác. Po přesunu hradu do královských rukou byla za Karla IV. vystavěna kaple. Stála až nad šíjovým příkopem.

Za Václava IV. byl hrad výrazně přestavěn. Jádro bylo spojeno do jednoho komplexu. Čelní věž byla z části ubourána a stala se čelem nového paláce, který vyplnil bývalé vstupní nádvoří. Přestavěn byl i starý palác, jeho komfortnost se výrazně zvýšila. Palác byl prodloužen a v druhém patře byl zbudován velký sál. V nejzápadnější části byla zaklenutá prostora spojená s přízemím šnekovitým schodištěm. Změněn byl i přístup s branskou věží. Velká věž byla zvýšena a získala módní úpravu s iluzivním kvádrováním. Stavělo se i na předhradí a na skalním hřebenu mezi palácem a kaplí. Jižně pod jádrem vzniklo hospodářské zázemí sestávající z několika budov. Zdokonalena byla i vodní soustava pod hradem.

Na hradě se výrazně stavělo i v 15.století. V době dokončení výrazné přestavby hradu bylo na vrcholu vedlejšího kopce, spojeném s žebrákem skalnatým hřebenem, započato s výstavbou nového královského hradu Točníka. V době husitských bouří byl v nejzápadnějším cípu křemencového bradla vystavěn reprezentativní palác. Palác byl vysunut před starší obvodové opevnění. Tato linie byla v severovýchodní části zesílena okrouhlou věží.

V 19.století byla zrušena rybniční soustava pod hradem. Ve 20.století byl hrad nešťastně památkově upravován.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika