mapa

Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Železnice / Jičín

GPS: 50°28'3.428"N, 15°22'59.85"EŽelezný

Zaniklý hrad na výrazném návrší na místech staršího hradiště. Jméno Železnice se poprvé uvádí v predikátu známého Čéče ve 2.polovině 12.století. Může se tak jednat o jeden z nejstarších šlechtických hradů u nás. Hrad zanikl patrně ve 14.století.

Hradní areál měl přibližně kapkovitý obrys, který lemoval příkop a vnější val. Oválné jádro hradu bylo nad zbývající částí převýšeno. Z jádra se dochovala jen jižní část, kterou na východě vymezuje val. Jihozápadně od jádra se nachází malá plošina na východě také lemována valovitým reliktem.

Severní a střední část hradu, včetně jádra a okolí je zlikvidována těžbou kamene. Těžbou zkomolená je vlastně téměř celá plocha s výjimkou západní části obvodového opevnění. Severovýchodní plocha je navíc zkomolena stavbou technické budovy, parkoviště a terasy nad parkovištěm.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika