mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Katastrální území: Žerotín u Panenského Týnce

GPS: 50°17'9.09"N, 13°54'35.07"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42975/5-1298Žerotín

Zříceniny hradu na návrší ve stejnojmenné obci. Hrad byl postaven patrně již před polovinou 13.století. V průběhu 16.století byl renesančně přestavěn, ale přestavba nezměnila jeho dispozici. Spíše se jednalo o přizpůsobení objektu dobovému vkusu. Hrad byl těžce poškozen za třicetileté války, nejvíce v roce 1639. Ve druhé polovině 17.století byl již zříceninou.

Staveništěm hradu se stalo okrouhlé nevýrazné návrší. Nevýhodnou terénní situaci napravovalo mohutné vnější opevnění sestávající ze dvou valů a příkopů. Vnější val se dochoval jen v západní části. Vnitřní val s příkopem je dochován lépe, přerušen je jen ve východní části. Nevelké jádro obíhala obvodová hradba. Severní část vyplňoval palác obdélného půdorysu. Zněj se dochovaly zbytky obvodového zdiva. Ve formě vysokých střepů se dochovaly obě nádvorní nároží paláce. Pod úrovní dnešního terénu se dochovala většina v renesanci zaklenutého suterénu. V jižní části jádra stál volně čtverhanný bergfrit, dnes viditelný ve formě zhruba čtverhranného terénního reliktu s kruhovou depresí uprostřed.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika