mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Žleby

GPS: 49°53'14.725"N, 15°28'59.507"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26532/2-1254

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 211Žleby

Hrad přestavěný na zámek na skalnaté ostrožně nad soutokem řeky Doubravky a říčky Hostašovky. Založení hradu proběhlo patrně ve 2.polovině 13.století. První zmínka, kterou lze spojovat s hradem, připadá k roku 1289 a první výslovná zmínka o hradu je z roku 1352.

Hrad měl dvojitou dispozici s předhradím na severní straně. O jeho původní podobě není nic známo. Jádro hradu na závěru skalnaté ostrožny mělo lichoběžný tvar a kryje se s rozsahem dnešní zámecké budovy. Hrad roku 1388 dobylo vojsko Václava IV. Po nutných opravách byl často zastavován. Roku 1421 hrad dobyli husité a zanedlouho v roce 1427 opět. Po tomto dobývání byl hrad pobořen, ale nedlouho poté byl opět opraven.

Renesanční přestavby se dočkal okolo přelomu 16. a 17.století. Od roku 1754 byl zámek přestavován barokně. Do dnešní podoby ho zformovala pseudogotická přestavba v letech 1849 - 68. Zámku přibyly nové věže, romantické vnější ohrazení, rozměrná kaple vystupující ze západního křídla a mnoho dalších detailů vycházejících z anglických předloh.

Ze středověké fáze se v zámku dochoval především pozůstatek paláce přestavěného na jižní křídlo zámku. Budova stála na konci ostrožny v nejlépe chráněné poloze, budova měla silné zdi a tři prostory. Na západě k ní bylo přistavěno podsklepené hradní křídlo s tenčími zdmi, později využité při stavbě západního křídla zámku. Čelní stěna dnešního zámku je velice silná a nepochybně také pochází z gotické fáze. Před ní probíhal šíjový příkop, který odděloval jádro od předhradí. Celé jádro obíhal parkán, který byl posílen v 15.století třemi polookrouhlými, dodnes nedochovanými baštami. Východní zámecké křídlo obsahuje i pozdněgotické zdivo. Jedná se o zbytek po východním, nejmladším křídle hradu. Otázkou zůstává existence věže v čelní části hradu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika