mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Katastrální území: Žlutice

GPS: 50°5'31.520"N, 13°9'40.524"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35710/4-1141Žlutice

Zaniklý hrad ve svahu v severozápadním nároží historického jádra Žlutic. Hrad byl postaven v průběhu 14.století, koncem 80.let tohoto století již stál. Hrad stál v nároží městských hradeb a chránil město od severu a severovýchodu. Kvůli rozvoji dělostřelectva se však stalo jeho postavení velmi nevýhodné, protože nad hradem se pozvolna zvedá svah. Proto došlo k zabezpečení této strany pomocí mohutného předsunutého opevnění zvaného Mazanec. Další posilování obranyschopnosti je zaznamenáno k letem 1454 a 1455.

Na počátku 17.století a poté na konci téhož století byl hrad přestavěn na zámek. V roce 1723 přestal plnit rezidenční funkci a v roce 1761 vyhořel. Následovalo rozebírání na stavební materiál.

Podoba zámku je známa z ikonografického materiálu, jednalo se o dvoupatrovou budovu, se dvěmi navazujícími křídly. Rozsah dochovaných středověkých části v budovách zámku není znám. Podle parcelace lze usuzovat na čtvercový, nebo obdélný obrys hradu. Písemně je doložen příkop na severní a západní straně.

Dnes na ploše bývalého hradu stojí dva panelové domy a drobná zástavba. Ze středověké situace se dochoval pozdně gotický portál a ze zámku zbyla brána vedoucí z náměstí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika