mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Žumberk

GPS: 49°52'17.804"N, 15°51'24.038"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21398/6-1026Žumberk

Zříceniny hradu na ostrožně ve stejnojmenné vsi. První zmínkou o hradu je predikát z roku 1318. V roce 1590 byl hrad renesančně přestavěn. Okolo roku 1700 ztratil rezidenční funkci a od 3.čtvrtiny 18.soletí začal rychle pustnout.

Hrad měl dvojitou dispozici. Na předhradí dnes stojí novověký hospodářský dvůr. Lépe se dochovalo jádro. Má pětiboký obrys a na jihozápadě se napojuje na skálu. Po celém obvodu probíhal dodnes částečně dochovaný parkán, do kterého byla na čelní straně zabudována brána, pravděpodobně věžovitého charakteru. V jihozápadní části nad skaliskem se nachází zříceniny hlavního paláce. Hlavní obvodová hradba na jihu pokračovala od jihovýchodního nároží. Z druhé strany se hradba napojuje na severovýchodní nároží paláce. Pozůstatky nějaké stavby ve formě terénních reliktů se nacházejí na východní straně vnitřního areálu.

Severovýchodní plocha vnitřního areálu i průběh hlavní obvodové hradby je poškozen stavbou požární nádrže z 20.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika