mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Čestín u Jankova

GPS: 49°40'34.803"N, 14°46'31.950"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 10004/2-31Bedřichovice - kostel sv.Vavřince

V jižní části návsi obce Bedřichovice stojí kostel sv.Vavřince, jehož stavba byla realizována patrně v době okolo přelomu 12. a 13.století v románském slohu.

Kostel není přesně orientovaný, jeho osa směřuje zhruba VVS-ZZJ. Románského stáří je věž a loď. Loď je zhruba čtvercová, plochostropá a v ose západního průčelí na ní navazuje taktéž zhruba čtvercová hranolová věž. Východní stranu lodi patrně původně ukončovala apsida, místo které byl v gotice vystavěn polygonální presbytář. Věž měla v prvním patře tribunu, která byla přístupná z exteriéru. V dnešním třetím a čtvrtém patře věže se nalézají zazděné sdružené okna, které vedly do všech čtyř stran. Z okna na východní straně se dochoval středový sloupek s patkou a hlavicí. Nejkrásnější románskou částí je zdobená hlavice dělícího sloupku sdruženého okna na severní straně. Nachází se zazděná v dnešním třetím patře. V podkroví lze pozorovat výšku sedlové střechy z románské fáze, která byla při gotické přestavbě kostela navýšena. Presbytář byl od lodi oddělen hrotitým triumfálním obloukem, svou dimenzí navázal na románskou loď. Zaklenut je pětipaprsčitou klenbou s hrubě tesanými žebry. V nárožích presbytář zpevňují tři nepravidelné opěráky zakončené pultovými stříškami. Portál vchodu se nedochoval, podle staršího popisu měl bobulovitý dekor.

Kostel byl přestavován i barokně a poté v 1. a 2.polovině 19.století. Tehdy byla ke kostelu přistavěna márnice a před vchod malá předsíň. Také byla předělána střecha, včetně výměny krovů. Poslední stavební úpravy proběhly ve 20.století a zatím poslední oprava byla provedena v roce 2010.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika