mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Katastrální území: Bezemín

GPS: 49°51'6.739"N, 13°1'35.472"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29690/4-1985

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 201Bezemín - mohylník

V jižním předpolí raně středověkého hradiště Bezemín, se nachází soudobé mohylové pohřebiště.

První archeologický výzkum zde proběhl v meziválečném období, větší a profesionálnější v polovině 20.století a zatím poslední výzkum mohyl, které byly narušeny zde proběhl dekádu před koncem 20.století. V mohylách byly zachyceny pouze žárové pohřby a při posledním výzkumu také ohořelé trámové konstrukce - tzv. domy mrtvých. V mohylách bylo povětšinou zachyceno více pohřbených jedinců. Mohyly byly tvořeny většinou břidlicovými kameny položenými v několika vrstvách. Mohylník je podle nálezů datovaný od 1/2 8. až do 9.století, tedy do doby kdy fungovalo blízké hradiště.

Do dnešních dnů se dochovalo asi 40 mohyl o průměru 3,5 - 6m. Výška nepřesahuje 2m, povětšinou jsou vysoké do 0,5m. Mohyly vytváří dvě skupiny. Menší se nachází na jihozápadě u křižovatek cest, kde došlo nedávno k jejich poškození (jedna mohyla dokonce zcela zanikla kvůli stavbě seníku). Druhá početnější skupina se nachází severovýchodně od první a tvoří výrazné seskupení, ze kterého vybíhá dlouhá řada mohyl jihovýchodním směrem. Výjimkou je několikanásobná podlouhlá mohyla, kterou tvoří patrně 4 spojené náspy. Ta se nachází 80m severovýchodně od nejpočetnějšího seskupení a je nejblíže hradišti (cca 130m).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika