mapa

Kraj: Pardubický Kraj
Okres: Svitavy
Katastrální území: Budislav u Litomyšle

GPS: Velké Hradisko: 49°48'6.989"N, 16°10'13.490"E
Malé Hradisko: 49°48'9.277"N, 16°10'13.007"E
Zámeček: 49°48'10.328"N, 16°10'6.722"EBudislav - Velké Hradisko

Zhruba ve středu obce Budislav se tyčí celkem tři pískovcové monumenty pojmenované názvy s opevňovací tématikou. Jedná se o Velké Hradisko, vedlejší Malé Hradisko a nedaleká Zámeček.

Největším ze skalních útvarů je rozlehlé Velké Hradisko. Vrchní plošina převyšuje okolí až o 18m a celý skalní výchoz dosahuje na délku 90m. V čelní stěně se nachází drobná puklinová jeskyně zvaná Habalna s délkou 8m. Severovýchodní strana a část vrcholové plošiny jsou poškozeny těžbou pískovce. Vedlejší Malé Hradisko je převýšeno až o 7m a dosahuje délky 45m. Posledním z pískovcových útvarů je Zámeček, místo poškozené těžbou pískovce a stavbou podivného moderního kostela z roku 2005. Na jižním okraji skal stálo částečně zahloubené obydlí, z něhož se dochovalo vytesané okno a výklenek. Názvy se tradují po staletí, jsou doloženy i písemnými prameny. Žádné stopy po jakémkoli opevnění však nebyly povrchovým průzkumem zjištěny. K místům.

Především k Velkému Hradisku se váže také několik pověstí. Jedna z nich praví, že se na Velkém hradisku usadil vladyka Pech, třetí z mýtických náčelníků, kteří přišli do Čech. Na Velkém Hradisku měli Peši rozdělávat signální ohně, které měly být vidět na Staré Kouřimi i na Řípu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika