mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Čejetice u Mladé Boleslavi

GPS: 50°24'12.587"N, 14°52'9.949"E


část Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 33896/2-1788Čejetičky - mohylník

Mohylník se nachází nad ohybem Jizery v lokalitě zvané Choboty. Hned vedle jsou pozůstatky hradiště původně z doby lužické kultury, které bylo posléze přebudováno v průběhu halštatu.

Mohylník se dochoval jen zčásti v lese. Některé mohyly byly pohlceny polem. Nejstarší mohyly jsou už z mladší fáze únětické kultury. Pohřebiště se používalo napříč dobou bronzovou (převaha mohyl je z období lužické kultury). Nejmladší mohyly jsou pak až z mladší doby halštatské. Kromě mohyl zde byly lidé v lužickém období často pochováváni do žárových hrobů. Některé mohyly byly nedávno barbarsky vykradeny.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika