mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
katastrální území: Černé Budy

GPS: 49°52'38.995"N, 14°53'50.287"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 11746/2-1163

 

součást Národní kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 120Černé Budy - nedostavěný kostel

Nedostavěné gotické torzo kostela Panny Marie a sv. Jana Křtitele se nachází v severní části Sázavského kláštera, vedle kostela sv.Prokopa.

Gotická přestavba kláštera byla zahájena úpravami kostela, s ostatky sv.Prokopa, který byl čerstvě svatořečen. Počátek přestavby je spojen s hutí roudnických augustiniánů. Od 60.let 14.století převzala stavbu huť Matyáše z Arrasu, která měnila plány. Rozestavěný kostel, který byl plánován jako trojlodní bazilika pokračoval jako stavba monumentálního trojlodního síňového chrámu. Výška kleneb hlavní a postranních lodí byla shodná. Věž kostela byla dostavěna hutí Matyáše z Arasssu, dodnes se dochovala také část jižní lodě. Přestavby kláštera trvaly až do husitských válek, kostel přesto nebyl dokončen. Ze zamýšleného chrámu byla postavena jen věž a několik sloupů překlenutých arkádami, které měly sloužit jako nosníky střechy.

Kámen, ze kterého byl kostel stavěn je rudý pískovec - arkóza. Ten je málo odolný vůči povětrnostním vlivům a zvláště v důsledku čím dál více znečištěného ovzduší ve 20.století dochází k jeho zrychlené erozi. V podvěží se dnes nalézá malé lapidárium.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika