mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
katastrální území: Černé Budy

GPS: 49°52'41.013"N, 14°53'48.705"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 11746/2-1163

 

součást Národní kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 120Černé Budy - základy kostela sv.Kříže

Ve středu severní zahrady Sázavského kláštera, se nacházejí základy kostela sv.Kříže z 11.století. Základy byly nalezeny při archeologickém výzkumu v 70.letech 20.století. Poté byly upraveny nevysokou nástavbou a od té doby jsou takto prezentovány veřejnosti.

Kostel byl postaven po roce 1061, po návratu slovankých mnichů z uherského vyhnanství. Roku 1070 byl vysvěcen biskupem Jaromírem a do jeho oltáře bylo vloženo velké množství svatých ostatků. Okolo kostela pak také vzniklo pohřebiště. Kostel má u nás velmi neobvyklý půdorys v podobě řeckého rovnoramenného kříže. Jedná se o centrální čtvercovou stavbu, která ná na každě ze stran apsidu (tzv. tetrakoncha). Inspiraci si snad přinesli mnichové z vyhnanství, kde se setkali s byzantskými kostely.

Prostor byl nejpozději ve 14.století obehnán pevnostními zdmi s věžemi, které chránily vlastní jádro klášterního areálu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika