mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Dobřichov

GPS: 50°4'31.582"N, 15°1'59.904"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 28177/2-719Dobřichov - kostel Nejsvětější Trojice

Na ostrožném výběžku z výrazného návrší nad Dobřichovem stojí kostel se zajímavou historií. Kostel stojí v cípu výběžku, který je přístupný od jihozápadu.

Podle starších pramenů byl postaven v 10. století v otonského stylu. Do dneška má být dochovaný v podobě sakristie současného kostela. Ze sakristie na severní straně vystupuje apsida. Kostel měl být opevněný valy a příkopem.

Nejnovější výzkumy však považují za pravděpodobnější, že byl v rozsahu dnešní lodi, sakristie a presbytáře vystavěn až v 1. pol. 13.století. Jedná se o jednolodní obdélný kostel se zaoblenými nárožími, pravoúhlým čtvercovým presbytářem a sakristií. Kolem roku 1495 byl pozdně goticky přestavěn. Při této přestavbě došlo k zaklenutí presbytáře a přilehlé sakristie křížovými žebrovými klenbami s reliéfně ztvárněnými svorníky a konzolami. Před západním průčelím byla postavena hranolová věž. Do dnešní podoby byl kostel barokně upraven v letech 1740 a 1776. V roce 1818 byla rozšířena kruchta a v roce 1826 byly vybudovány schody ke kostelu z návsi. Střechu s křížem získala věž v roce 1829. Presbytář a sakristie jsou sklenuty křížovou gotickou klenbou, v presbytáři je pozdně gotický sanktuář z roku 1500. Loď byla zřejmě původně také sklenuta žebrovou klenbou, neboť ve stěnách se dochovaly čtyři konzoly. Dnes je loď kryta barokním zrcadlovým stropem nad bohatě prolamovanou římsou nesenou korintskými pilastry.

Po mnohých přestavbách a úpravách okolního terénu nejsou dnes po jakémkoli opevnění žádné stopy. Opevnění kostela tedy není prokázané a jeho existenci by odhalil pouze destruktivní archeologický průzkum.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika