mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Katastrální území: Dobrš

GPS: 49°9'23.021"N, 13°45'15.816"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18870/3-4089Dobrš - kostel Zvěstování Panně Marii

Obec Dobrš se nachází ve vyvýšené poloze a nejvýše se nachází areál se dvěma původně románskými kostely. Poloha vsi, přítomnost románských kostelů a doložené osídlení z raného středověku opravňují spekulovat nad otázkou, zda se tu nenacházelo hradiště, případně větší dvorec.

Západnější a zároveň větší z kostelů byl postaven někdy kolem poloviny 13.století. Kolem roku 1420 byl poškozen a poté přestavěn. Kostel nikdy neměl věž a za zvonici sloužila nejdříve dřevěná zvonice, poté na zvonici degradoval vedlejší kostelík. Roku 1561 byl kostel přestavován a nově byla zaklenuta loď, při přestavbě byla také dostavěna sakristie. Roku 1660 byla ke kostelu přistavěna kaple sv.Kateřiny. Z románských prvků upoutá největší pozornost portál s obloučkovým vlisem v západním průčelí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika