mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - západ
Katastrální území: Holubice v Čechách

GPS: 50°12'11.025"N, 14°17'35.804"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37349/2-2236Holubice - kostel Narození Panny Marie

Románská rotunda postavená v letech 1224-26, k centrální kopulovitě sklenuté lodi přiléhá na východě apsida, a na jihu druhá, která byla dostavěna později okolo poloviny 13.století.

Loď je osvětlována dvěmi půlkruhovými okénky a ve východní apsidě jsou tři další okna. Původně románská, oddělená lisenami, později opatřena gotickými kružbami. Jedno okénko je i v jižní apsidě. Průměr lodi je 5,9m a šířka zdiva dosahuje 1,15m. Podkovovitá východní apsida má šířku 4m. Okolo roku 1400 byla jižní apsida goticky zaklenuta. Ve 40.letech 14.století byla k západní straně, před vstupní portál, přistavěna hranolová věž. Vstup vede skrz věž obdélným portálkem na kterém jsou vsazeny kamenné tesané znaky (radlice, otka). Věž je zastřešena jehlancovou střechou nesenou dřevěnými krakorci. Ve věži jsou na severní stěně gotické fresky z poloviny 14.století. Nejmladším přístavkem je barokní pravoúhlá sakristie na severní straně, která patrně nahradila starší sakristii. Při barokních úpravách byla přestavěna horní část věže a celé schodiště. Ohradní zeď, která vymezuje přilehlý areál, výrazně převýšený nad okolním terénem je z roku 1854.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika