mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Katastrální území: Podivín

GPS: N 48°48.27922', E 16°49.94048'


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36133/7-164Janův hrad

Romantická zřícenina vystavěná v letech 1807-1810 se nachází v severozápadní okrajové části lednicko-valtického areálu. Postavena byla uprostřed meandru Dyje na levé (protilehlé - vůči zámku) straně, zhruba v 60 - 70 m odstupu od řeky.

Stavba je patrová, v nárožních věžích dvoupatrová (s výjimkou třípatrové J věže). Romantickou podobu umělé zříceniny, zvýrazňuje neomítnutý lomový kámen, pískovcová ostění a pseudogotické fortifikační prvky. Celkový půdorys je pravidelný čtverec se čtyřmi nárožními věžemi různých půdorysů. Jižní věž je kruhová, severní věž obdélná, východní polygonální čtyřboká a západní polygonální pětiboká. Jižní průčelí, prolomené na ose mohutným vstupním portálem v podobě profilovaného lomeného oblouku je tvořeno sedmi okenními osami. Nad záklenky se po obvodu romanticky člení atiky tvořené kamennými kvádry. Nad nimi probíhá ochoz nesený konzolami s lomenými, případně segmentovými záklenky. Všechny nárožní věže jsou v přízemní prolomené úzkými střílnami. Horní ukončení věží i mezilehlých zdí je uměle prolamované tak, aby působilo ruinozním dojmem. Nejvyšší jižní věž je vybavena vyhlídkových ochozem přístupným schodišťovou vížkou. Za východní polygonální věží se nachází vysunutý prevét. Pravidelné vnitřní nádvoří se zastavěnými rohy u severní a východní věže. Pohledově vpravo od hlavního vstupu do nádvoří se zdvihá schodiště s poprsní, nesené šesti stupňovitými kamennými arkádami s lomeným záklenkem, ústící na nevelký balkon na pravidelném půdorysu, z něhož se vchází dvoukřídlými dveřmi s ostěním přes předsíň do hlavního hodovního sálu. Z plochostropého hodovního sálu, dekorovaného iluzivní výmalbou, je možné přejít i do dvou přilehlých místností v nárožní jižní a západní věži. V interiérech se nacházejí štukové dekorace a na klenbách jsou vymalovány iluzivní malby, vytápění zajišťovaly krby s mramorovým ostěním.

Objekt je zpřístupněn, vstup zpoplatněn a lze k němu dojít pěšky i připlout po vodě.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika