mapa

Kraj: Olomoucký
Okres: Jeseník
Katastrální území: Javorník-ves

GPS: 50°23'42.550"N, 17°0'32.692"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25332/8-931Javorník - kostel sv.Kříže

Velmi zajímavý kostel se nachází ve východní části Javorníka. Raně gotická stavba pochází patrně z poloviny 13.století, první písemná zmínka, kterou lze ke kostelu vztáhnout je z roku 1290.

Kostel je nevelká jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem postavená z lomového kamene. Loď i presbytář jsou zaklenuty sedlovou střechou s osmibokou dřevěnou věžičkou uprostřed lodi. Architektonicky nejhodnotnější částí je bohatě profilovaný raně gotický odstupňovaný portál na jižní straně lodi. Druhý, menší portálek vede od jihu do presbytáře. V ostění jsou sloupky s talířovými patkami, které zdobí košíkové hlavice, které nesou římsy. Presbytář je klenut křížovou klenbou a do lodi se otvírá lomeným triumfálním obloukem. Na severní straně lodi je přistavěna sakristie, v západní části lodi je dřevěná kruchta.

Po husitské rejse v roce 1428 musel být vypálený kostel opravován. V letech 1859-60 byl kostel opraven a byla v něm proražena nová okna. V roce 1901 byla stržena staticky poškozená západní stěna a nahrazena novou. Současná břidlicová krytina pochází z roku 2009.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika