mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - západ
Katastrální území: Jesenice

GPS: 49°57'34.168"N, 14°31'38.623"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16193/2-2255Jesenice - pomník M. Alsterlové

Malý kousek před benzínovou pumpou za Jesenicí, po pravě straně "staré benešovské" silnice, se tyčí vysoký pomník postavený na památku silničního neštěstí. V prosinci roku 1706, dva dny před štědrým dnem, zde došlo k překocení kočáru taženého koňmi, při kterém zahynula hraběnka Maxmiliána Alsterlová z Astfeldu.

Na památku zde byl postaven pomník, který je patrně nejstarším pomníkem silničního neštěstí u nás. Barokní pomník je vytvořen z pískovce a na výšku dosahuje téměř 7m. Trojboký obelisk je členěný kazetami a na vrcholu nese kouli s kovovým křížem. Je osazen na masivním trojbokém vydutém podstavci, který je vysoký 1,23m. Ten je členěn soklem, nárožními volutami s florálním dekorem a mohutnou, nad volutami zalamovanou, ve střední části půlkruhově vzdutou profilovanou římsou. Na plochách mezi volutami jsou nápisy a výrazný reliéf převrženého kočáru. Část z nápisů vznikla až při opravě pomníku v roce 1840.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika