mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Kněževes u Rakovníka

GPS: 50°8'46.905"N, 13°38'7.874"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19153/2-2653Kněževes - opevněný kostel sv.Jakuba Většího

V západní části velkoryse založené návsi se nachází kostel s širokým vodním příkopem.

Kostel pochází patrně z první čtvrtiny 14.století, výrazně byl upravován v baroku, které mu dalo dnešní podobu. Jedná se o orientovanou jednolodní stavbu s věží na severovýchodní straně. Presbytář má čtvercový půdorys s půlkruhovým uzávěrem. Valeně zaklenutá sakristie se nachází v přízemí věže. Valeně s lunetami je zaklenuta i loď. Kostel vyhořel v roce 1718 a poté byl od roku 1721 radikálně barokně přestavěn. Z gotického kostela zůstala pouze věž a východní část. Okolo kostela se dříve nacházel hřbitov, který vymezovala ohradní zeď. Hřbitov i zeď dnes již neexistují, připomíná je zákres na stabilním katastru.

Celý areál obklopoval široký vodní příkop. Kolem přelomu 19. a 20.století byla jeho východní část zasypána, kvůli výstavbě cesty před náměstí. Do dnešní doby se dochoval podél severní a jižní strany a také podél západní strany, kde je přerušen širokým vstupem ke kostelu. Příkop je vyzděný a patrně pochází z 14.století, později plnil funkci návesního rybníka.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika