mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Kolín

GPS: 50°1'35.651"N, 15°12'7.017"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19709/2-735

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 184Kolín - kostel sv.Bartoloměje

Na nejvyšším místě Kolína, v jihovýchodním nároží městského opevnění stojí mohutný chrám zasvěcený sv.Bartoloměji. Jedná se o dominantní a dobře zabezpečenou polohu, kde se předpokládá starší osídlení a snad i opevnění.

Založení kostela se datuje do roku 1261 a do konce století byl stavěn v raně gotickém slohu. Kostel je trojlodní stavbou s transeptem, polygonálním chórem s kaplovým ochozem a se dvěmi osmibokými věžemi na západní straně. Hlavní vstup do kostela vede v ose západního průčelí opukovým portálem s lomeným obloukem, ústupkovým ostěním. Na portále se nachází různě dochované zbytky sochařské výzdoby na konzolách. Nad portálem se nachází kulaté okno s kružbou. Trojlodí je rozděleno dvěma řadami pilířů. Hlavní loď je širší než boční lodi, všechny jsou zaklenuty čtyřmi poli křížové klenby, zaklenuta je i kruchta. Presbytář má obdélníkovitý půdorys a je oproti lodi převýšen o čtyři schody.

Roku 1349 byl kostel poničen požárem, v letech 1360 - 73 byl P.Parléřem postaven presbytář na místě staršího presbytáře, úpravy kostela jsou zaznamenány k letům 1398, 1401, krov byl opravován v letech 1494 a 1497. Roku 1504 byla vedle kostela postavena vysoká čtyřboká zvonice. Další opravy kostela probíhaly v 17. a 18.století. V roce 1733 byla postavena barokní kostnice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika