mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Kounice

GPS: 50°6'31.173"N, 14°51'20.607"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 12839/2-1838Kounice - zámek

Zřejmě první tvrz v Kounicí vybudoval po roce 1540 Jiřík Vachtl z Pantenova. Tuto renesanční tvrz dokončili asi až jeho synové. Poprvé je doložena v roce 1554. Majetek v roce 1599 získal Rudolf Trčka z Lípy.

V letech 1612-1634 nechal tvrz přestavět na reprezentativní trojkřídlý renesanční zámek. Ve 2.polovině 17.století začíná se stavitelskými aktivitami Arnošt Ferdinand Leopold de Suys. Po smrti Ferdinanda stavbu dál financuje jeho manželka Klára Františka. Zámek byl rozšířen o čtvrté křídlo, ale dílo dokončil až nový majitel. Tím se stal Jan Rudolf Morzin. Nechal vystavět kolem zámku zeď se třemi branami a obnovit příkop. Důkladné obnovy se zámek dočkal podle chronogramu v ozdobné kartuši umístěné nad portálem v roce 1719, za Václava Morzina. Tehdy vznikla jeho současná barokní podoba s hranolovitou věží a lucernovou střechou. Před vjezd byly umístěny dvě unikátní sochy mouřenínů od F.M.Brokofa. V roce1924 zámek získala obec, která ho využívala jako obecní úřad a školu. Roku 1963 byla neuváženým způsobem snesena věž. V roce 1965 byly sochy uloženy do sbírek Národní galerie v Praze a na zámku nahrazeny kopiemi. O pět let později došlo k rekonstrukci, při níž byl zámek ochuzen o zbytky cennější architektury. V roce 1987 zámek vyhořel. Po požáru nechala obec zámek zastřešit a do průčelí byla znovu umístěna věž. Následně zámek několikrát bezvýsledně měnil majitele a stavba nadále chátrá.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika