mapa

Kraj: Ustecký
Okres: Louny
Katastrální území: Domoušice

GPS: 50°13'28.198"N, 13°41'39.613"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43221/5-1125Kounovské kamenné řady

Severovýchodně od Kounova napříč náhorní plošinou zvanou Rovina, nedaleko pozdně halštatského hradiště, se nacházejí kamenné řady, které již mnoho let jitří pozornost záhadologů i archeologů.

Do dnešních časů se dochovalo 14 téměř úplných řad, které vedou zhruba severo-jižním směrem a dosahují 350-470m. Na severu a částečně i na jihu je plocha poškozena lomy na opuku. Minimálně další dvě řady lze předpokládat na východní straně, z velké části jsou ale rozvezeny. Například jeden z velkých kamenů (Gibon II) byl přemístěn k místní hájovně. Jednotlivé kameny povětšinou nejsou příliš veliké, výjimkou je několik větších kamenů, často dokonce novověce pojmenovaných. Kamenů se do dneška dochovalo okolo 2200ks, největší z nich se nazývá Gibon.

K jejich objevu došlo v roce 1934. Od té doby se lokalitě věnovali různí badatelé od seriózního archeologického výzkumu, přes relativně seriózní badatele až po různé senzibily a proutkaře. Přesto dosud nedošlo k přesvědčivému vysvětlení kamenných řad. Téměř od počátku se spekuluje nad jejich neolitickým stářím a tento směr bádání postupně vyselektoval v teorii pravěkého kalendáře. Vzniklo několik plánků, kde byly větší kameny orientované na různé nebeské jevy. Tato teorie však není přesvědčivá, spíše úsměvná, podobně jako různé teorie o kultovním místě keltů ap. Další z nepravděpodobných teorií spekulují nad tím, že se vlastně jedná o závodní dráhy, navigační systém UFO a podobné bizardnosti. Archeologický výzkum z roku 1976 nepřinesl žádné důkazy o prehistorickém původu. Další z teorií, jistě pravděpodobnější, spekuluje nad jejich vznikem při parcelaci políček. Tuto teorii podporuje i nález orby mezi řadami a částečně i pylová analýza provedená v prostoru řad. Nevysvětluje však nutnost přesunu křemencových kamenů do této lokality. Další poměrně nedávná teorie počítá s jejich vznikem mezi lety 1829-39 a mělo by se jednat o pokus o nový způsob pěstování chmele. I toto vysvětlení má své slabiny.

Jak vidno, jasno stále není. Snad by pomohl nový archeologický výzkum s použitím nových archeologickým metod. Mnoho záhadologů a ufologů by z jeho výsledku patrně bylo smutných, v případě Kounovských kamenných řad je ale potřeba držet se při zemi.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika