mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Katastrální území: Netolice

GPS: 49°3'32.323"N, 14°10'5.926"E


Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 252

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42162/3-3707Kratochvíle

V těsném západním sousedství Netolic stojí renesanční zámek obklopená okrasným vodním příkopem a geometricky pojatými zahradami. V letech 1577-80 byla v prostoru staršího dvoru Leptač (jehož součásti patrně byla i starší tvrz) vystavěna tvrz zvaná Nový Leptač. Brzy po dostavbě změnila majitele i jméno na Kratochvíle. V letech 1583-89 byl v její blízkosti postaven lovecký letohrádek. V roce 1696 byla tvrz zbořena.

Zámek stojí podél jižní strany obdélné dispozice 100x50m velkého obdélníka. Severně od zámku se nachází zahrada a celou plochu vymezuje okrasný vodní příkop. Ten je podél delších stran široký 22m a podél kratších stran 12m. Vstup do zámku zajišťuje kamenný most, který vede osou jižní strany. Před příkopem se nachází zahrada, kterou na vnější straně vymezuje ohradní zeď a na jižní straně čelní, vstupní přízemní trakt. Uprostřed průčelního traktu se nachází vstupní věž, v jihovýchodním nároží pak stojí kaple. Do zbývajících nároží ohradní zdi jsou vloženy pravoúhle zalomené budovy. Další stavby se nacházejí podél delších stran ohradní zdi. Samotný zámek s bohatou štukovou a malířskou výzdobou byl postavený ve stylu italských vil. Je jednopatrový, ale dříve měl ještě k obývání zařízené podkroví.

Drobné úpravy zámku se datují do let 1677-78, po požáru v roce 1680 a 1685. Menší úpravy probíhaly i v 18.století, v roce 1709, 1719 a v letech 1762-64 byla starší střecha vyměněna za mansardovou. Nejvýraznější úpravou v 19.století bylo snesení dvou pásem ohradních zdí a přenesení dlažby na Hlubokou.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika