mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Křečhoř

GPS: pomník: 50°1'43.633"N, 15°7'18.595"E
strážní domek: 50°1'43.460"N, 15°7'14.404"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33287/2-816Křečhoř - památník

V severozápadním cípu opevněného prostoru u obce Křečhoř se tyčí monumentální pomník připomínající zdejší bitvu z roku 1757, která dostala jméno Bitva u Kolína.

Památník oslavuje jedno z mála vítězství císařských vojsk nad pruskou armádou. Místo, které dominuje širokému okolí, má k bitvě i ten vztah, že se zde část rakouské armády utábořila před bitvou na několik dní a snad zde prováděla i opevňovací práce. Památník byl zhotovený v roce 1898 dle návrhu V. Weinzettela. Původně měl být slavnostně dokončen na výročí 50.let panování Františka Josefa I., k jeho dokončení ale došlo později a tak byl slavnostně odhalen až 27.5. roku 1899. Jedná se o monumentální pomník z hořického pískovce, který je proveden v novoklacisistním stylu s antickými motivy. Pylon pomníku výšky téměř 15m a jeho umístění na vrcholku valu jeho velikost ještě umocňuje. Na vrcholu pomníku stojí pískovcová urna nad kterou se tyčí dvojhlavý orel s císařskou korunou s rozepjatými křídly. Hlavici zdobí šest dekorativních štítů. Další výzdobu tvoří praporce, reliéfy s vyobrazeními důležitých okamžiků bitvy a růzé nápisy oslavující hrdiny bitvy a císaře. Součástí areálu památníku je také nedaleký strážní domek, který stojí v severozápadním sousedství, již mimo plochu staršího opevnění.

Po vzniku republiky byl na čas odstraněn císařský orel. Po světových válkách pomník chátral. Asi v 2.polovině 50. let odpadlo jedno křídlo císařského orla. Restaurátorské práce na pomníku byly zahájeny až koncem 60.let. Další opravy proběhly koncem minulého století, část ozdob památníku byla nahrazena replikami.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika