mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Křečovice u Neveklova

GPS: 49°43'15.65"N, 14°28'35.489"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 34931/2-78Křečovice - plastika

Tato kamenná plastika je umístěna v severní zdi Křečovického kostela. Má podobu slunce o průměru 32cm, délkou a šířkou paprsků 7cm. Je zazděná ve výšce 0,7m nad zemí. Je vytvořena ze středně zrnitého, porfyrického biotitického granitu s amfibolem (sedlčanský typ) z mladších prvohor. Zhruba vodorovně vystupují z kamene čtyři pravidelné eliptické výstupky, které jsou jeho pevnou součástí. Hlavním motivem je obličej, který je přesně uprostřed, ze kterého vybíhá do všech směrů devět paprsků.

Zajímavé je, že ačkoliv je zdivo kostela z kamenného materiálu promíchaného tu a tam s cihlami, v okolí kamene je několik odštěpků hrubozrnného granitu vypadajícího podobně jako materiál "sluníčka". Jinde ve zdivu takový materiál není.

Kamenná plastika je pravděpodobně dílo nějakého lidového umělce a je druhotně zasazena do zdi kostela. Není nijak poškozená a nepůsobí příliš staře. Občas je mylně vydávána za plastiku laténského stáří. S největší pravděpodobností se jedná o svorník, čemuž odpovídají i krátké výběhy žeber, které jsou patrné při jeho okraji. Jsou viditelně ze stejného materiálu jako samotný svorník.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika