mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Tursko

GPS: 50°11'13.987"N, 14°19'40.638"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 47064/2-2369Krliš - mohyla

Nedaleko od Turska jihovýchodně od kostela stojí vyvýšenina zvaná Krliš. Je spojována s mýtickou bitvou Čechů proti Lučanům. Mohyla padlého vojevůdce Tyra se často lokalizovala na tento kopeček. Podle Rukopisu královédvorského je jí říkalo "Čestmírova mohyla", podle jiných pramenů však údajná "Čestmírova mohyla" stojí na sever od Turska (jiná starší mohyla z doby bronzové).

Pravda je taková, že se na lokalitě opravdu nalézalo slovanské pohřebiště, ovšem nijak významné. Pahorek je přírodního původu, a tzv.Tyrova mohyla na jeho vrcholu je ve skutečnosti mohylou z mladší doby halštatské (či raně laténské). Navíc nejstarší zdejší pohřby jsou už z doby bronzové a to konkrétně únětické kultury.

Místo poškodilo několik malých lomů a mohylu navíc vsazení křesťanského symbolu (kříže) z roku 1856.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika