mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov
Katastrální území: Jaronín - Kuklov

GPS: 48°55'56.343"N, 14°10'52.411"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15722/3-1359Kuklov - nedostavěný klášter

V obci Kuklov se nachází velmi zajímavá památka - nedostavěný klášter sv.Ondřeje. Původně zde byla založena osada s farním kostelem, která podléhala vedlejšímu hradu Kuglvajtu. Hrad byl roku 1395 dobyt, pobořen a podle písemnosti z roku 1405 nesměl být obnoven. Osud hradu následovala i osada, která začala pustnout.

Až roku 1495 dostala kongregace poustevníků sv.Františka z Pauly (tzv. pauláni) povolení k výstavbě kláštera. V té době se zde říkalo Hora sv.Ondřeje a na samém počátku 16.století se zde začalo stavět. Konvent nepodporovala žádná poutnická aktivita a patrně kolem roku 1530 byl rozestavěný klášter opuštěn. V jeho blízkosti poté Rožmberkové založili pivovar a hospodářský dvůr. V průběhu třicetileté války pobořila opuštěný kuklovský klášter a přilehlý dvůr švédská vojska. V současné době jsou části kláštera asimilovány vesnickou zástavbou.

Z kláštera se dochovalo především torzo jednolodního, na východ orientovaného kostela sv.Ondřeje. Presbytář není od lodě odsazen a je polygonálně uzavřen. Stěny presbytáře prolamují tři velká okna na východní a jižní straně, další dvě okna se nacházejí na jižní straně lodi. Na jižní a východní straně se také dochovaly vysoké opěráky kryté kamennými plotnami se dvěma štítky. Původní vstupy byly zazděny a prolomen nový u zakončení presbytáře. Dnes se do vnitřní části vstupuje portálem v severní zdi s letopočtem 1840. Severně od kostela stál klášter s rajským dvorem a okolním ambitem, dodnes se dochovaly jen sporé části, ze kterých lze vyčíst, že křížové chodby byly zaklenuty sklípkovou klenbou. Vstup do kláštera vedl dochovaným vstupem východně od presbytáře. Nad vstupem se dochovalo ostění s letopočtem 1512 v nadpraží. V budově jižně od kostela se dochovalo zdivo staršího farního kostelíka, z vnější strany je patrné především okosené jihovýchodní nároží, původní polygonální uzavření presbytáře.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika