mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 9
Katastrální území: Kyje

GPS: 50°5'51.795"N, 14°32'52.763"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40820/1-1703Kyje - kostel sv.Bartoloměje

V nejstarší části pražských Kyjí stojí kostel sv.Bartoloměje s dodnes dochovanými pozdně románskými částmi.

Podle nápisu na dochované gotické fresce v presbytáři byl kostel založen a vysvěcen biskupem Janem, snad tedy jde o Jana II. a kostel by pak byl založen mezi lety 1226 - 36. V písemných pramenech je poprvé doložen v roce 1306.

Jedná se o jednolodní stavbu s věží a čtvercovým presbytářem. Kostel je postaven z pískovcových kvádrů, má poměrně mohutné zdi a uvažuje se o jeho pevnostní funkci. Z románské fáze se dochovala spodní část věže, ke které je napojena stejně široká loď. Loď je uzavřena odstoupeným čtvercovým presbytářem. V lodi se nachází tribuna, která je přístupná schodištěm a chodbou v síle jižní a západní zdi. Krátký úsek v síle severní zdi je ukončen zazdívkou. Někdy v průběhu 17.století byla k severní zdi přistavěna sakrystie, původně se tudy vstupovalo do kostela. Po polovině 18.století byla zazděna stará okna a byla proražena nová. V roce 1859 bylo dřevěné patro věže nahrazeno kamenným. Kostel byl několikrát opravován ve 2.polovině 20.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika