mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Hasina

GPS: 50°20'11.218"N, 15°10'7.331"ELhota u Hasiny - zaniklá ves

V roce 2018 se mi na výstupech z dat LLS podařilo zachytit relikty zaniklé středověké u obce severně od Rožďalovic. Existenci vesnice napovídá i toponymum Návesník, které je jednoznačně vztahuje k zaniklému rybníku, který se rozprostíral v prostoru bývalé navsi.

Relikty zmizelé zástavby se nacházejí ve vazbě na pramennou pánev. Dochované stopy jednotlivých usedlostí obklopují náves ve tvaru písmene U, byla-li původně zastavěna i východní strana nelze dnes určit, neboť celá východní plocha podlehla recentním úpravám, především vyvýšenému tělesu silnice. Až na jednu výjimku jsou všechny stopy v terénu konkávního charakteru. Zástavba se soustředila podél vodoteče, jejíž podoba dnes není v důsledku melioračních zásahů původní. Původní počet usedlostí lze odhadnout na 12-16, v terénu jich je dnes patrných 10. Nejisté prostory, které částečně podlehly recentním procesům, jsou především na východní a jihovýchodní straně, nepřehledná je i situace podél krátké západní strany. Přehledné jsou naopak podél severní strany, kde lze identifikovat šest usedlostí. Lokalita je zajímavá mírou dochování plužinového systému. Plužiny, včetně hraničních lze identifikovat na západní, severní a východní straně.

Zaniklou ves lze poměrně přesvědčivě spojit se vsí Lhota (Lhotka), která je známá z písemných pramenů. Nejstarší z nich je datován rokem 1405. Vzhledem k tomu, že od roku 1454 se již vesnice v pramenech neobjevuje (v roce 1501 se zmiňují louhy a rybník Lhotský) lze předpokládat, že ves zanikla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika