mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Libomyšl

GPS: 49°52'13.939"N, 14°0'10.357"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 22171/2-429

 

zdroj informací:
Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě Hrádek (k.ú. Libomyšl) zveřejněný na stránkách zadavatele průzkumu Romana Abušinova

autoři průzkumu:
RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
RNDr. PhDr. Jiří Dohnal
RNDr. Zdeněk Jáně
RNDr. Jaroslav Kněz, CSc.
RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
RNDr. Ladislav Zima, CSc.Libomyšl - mohyla

Na východním okraji obce Libomyšl se nachází výrazná homole zvaná Hrádek se zbytky středověkého hrádku či tvrze (val a příkop).

Hrádek je dle tradice i pověstí pravěkou mohylou. Nedávno byla lokalita podrobena důkladnému zkoumání, jehož výsledkem je odmítnutí teorie o 30m vysoké mohyle. Homole je přírodním geomorfologickým útvarem. Vznik této terénní vyvýšeniny byl podmíněn odlišným geologickým podložím lokality, které tvoří zvětrávání odolnější sedimenty, zatímco v okolí Hrádku vystupují snáze zvětrávající jílovité břidlice. Možný antropogenní původ lze nicméně přičíst přípovrchové vrstvě mocné asi 3 až 5m, která pokrývá vrcholovou partii Hrádku. Tato vrstva představuje patrně převážně hlinitý materiál, který sem mohl být navezený v blíže neznámé době za účelem domodelování reliéfu vrcholové části homole. Je tedy možné, že do návrší původně "přírodního" původu mohl být umístěn pohřeb do vyhloubené pohřební komory a nad ním navršen násyp, který domodeloval vrch do podoby velké mohyly.

Vrcholu kopce vévodí rozložitá přes 300let stará lípa.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika