mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Libouň

GPS: 49°38'2.814"N, 14°49'12.982"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 29508/2-90Libouň - rotunda sv.Václava

Rotunda sv.Václava má válcovou loď, ke kterému se přimyká půlválcová apsida na východní straně, hranolová věž na západní straně a sakristie přistavěná k severní straně. Kromě sakristie byl kostel postaven okolo přelomu 12. a 13.století. Sakrystie byla přistavěna později, ke konci středověku.

Do lodi se vstupuje původním vstupem od jihu. Vchod je lemován románským ostěním s lehce rozbíhavou špaletou. Druhý vchod vede po schodišti do podvěží a odsud do lodi. Loď je zastropena plochým stropem s nevýrazným fabionem. Osvětlují ji dvě boční okna s nálevkovitými špaletami. V jihozápadní části pláště lodě se nachází zazděné románské okénko. Západní polovinu lodě zaujímá dřevěná kruchta. Apsida je zaklenuta valenou (lehce stlačenou) klenbou a v jižní stěně ji osvětluje jedno okno a další románské okno v ose je zazděno. Podvěží je zaklenuto valenou klenbou se stopami šalování. Třetí podlaží věže je prolomeno třemi půlkruhově sklenutými okny, čtvrté (patrně nepůvodní) patro pak čtyřmi okny. Přistavěná sakristie je přístupná z lodi dodatečně proraženým vchodem a druhým vchodem z venkovní strany. Je sklenuta valenou klenbou a oproti lodi je snížená o tři schody. V letech 1907-08 byl kostel opravován. V 70.letech probíhala další oprava kostela, přičemž byl celý neštastně omítnut jednolitou nečleněnou omítkou. V nedávné době byly v interiéru zrestaurovány nástěné malby.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika