mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Katastrální území: Malín

GPS: 49°58'0.595"N, 15°18'17.939"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33604/2-1075

 Malín - kostel sv.Štěpána

Druhou dochovanou stavbou Malínského hradiště je kostel sv.Štěpána, který pochází z 12.století. Poté byl kostel goticky přestavěn, poškozen za třicetileté války a raně barokně opraven (1660). V 18.století byl upravován a na konci minulého století došlo k posledním úpravám.

Nejstarší částí je románská hranolová loď zesílená opěrnými pilíři. Okna věže jsou umístěná v posledním patře a jsou lomená, při posledních úpravách byla zrekonstruována sdružená okna, po jednom na každou stranu. Loď je na severu zesílena dvěma opěrnými pilíři. Trojice oken na obou stranách mají půlkruhové záklenky a hluboké šikmé špalety. Vstupní portál je pravoúhlý. Loď ukončuje polygonální chór se dvěma okny a navazující polygonální sakristií. Na západní straně se nachází malá předsíň. Interiér kostela ukončuje profilovaná římsa, nad kterou vybíhá fabion plochého stropu. V západní části je dřevěná kruchta. Kamenným pravoúhlým portálem je z chóru přístupná sakristie. Sakristie je sklenuta klenbou s lunetami. V areálu kostela se nachází hřbitov, kaple Vzkříšení Páně z 2.poloviny 18.století a stupňovitá zvonice s bedněným zvonovým patrem z 16.století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika